top
logo


Letní soustředění LS1-2023 - den první Email
Pondělí, 10 Červenec 2023 04:45

ico informace Zpráva z prvního dne letního soustředění LS1 v RZ Radost: 8. 7. 2023 (sobota) 

 

A máme tu další prázdniny a letní tábory v Dolu u Blatné. Jako první v letošním roce vyrazila na tábor nejstarší děvčata. Jejich hra začala již 3 dny před odjezdem, kdy se rozletěli „poštovní holubi“ - v podání Kapra, Jíťi a Špagety – po Budějovicích a to po blízkém i dalekém okolí, aby účastníkům doručili „Předvolání k soudu“.

V den odjezdu jsme se tedy sešli již v 8h ráno u DL, kde proběhl středověký soud a byl vynesen rozsudek nad přítomnými. Všichni byli zbaveni své osobní svobody a byl jim zabaven veškerý majetek. Tak rozhodl portugalský soudce, který je obvinil a shledal vinnými z porušování mezinárodních práv při obchodování a mořeplavbě. Každý se musel podepsat na královskou soudní listinu a tím se definitivně stal otrokem. Poté byli otroci svázáni k sobě a mohli vyrazit na cestu z Portugalska pryč. Vlakem jsme se přiblížili do Smetanovy Lhoty, odkud jsme vyrazili na dlouhou pouť do našeho „nového“ domova.

Cestou byli připoutáni již jen ve dvojici a každých 10 minut si házeli kostkou a plnili úkoly – např. museli jít potichu, svázáni nohami k sobě, zpívat si, atd. Po zdolání prvních 4 km jsme potkali „urozeného pána“, který nás přivítal v nové zemi – ve Španělsku – a pověděl nám, že má zájem nějaké otroky koupit, aby z nich mohl učinit námořníky a vzít je na své lodě. Když ale viděl, jak jsou zubožení, tak řekl, že musí náročnou cestu rozpáleným Španělskem přežít a proto jim dal „dukáty“ (tzn. 50 Kč každému otrokovi) - aby si nakoupili jídlo, naučil je 3 uzle, aby měli aspoň základní vzdělání mořeplavců a také jim dal úkoly, aby si vyzkoušel jejich bystré hlavičky.

Museli přinést vodu z Lomnice, zjistit počet obyvatel v osadách, které budeme procházet a také dostali obálku, kterou mohli otevřít až v druhé vesnici na naší cestě (jak jsme později zjistili, tam byla ukrytá morseovka). Do tábora jsme dorazili ve čtyři hodiny odpoledne a vše jsme cestou zjistili.

U brány nás čekali 4 vojáci, kteří nás uvítali ve španělském hlavním městě a poslali nás umýt a najíst se, abychom později na trhu s otroky vypadali k světuJ. Po 12 km cestě jsme skutečně velmi rádi viděli chatky a také naše kufry, které byly ráno zabavené. Osvěžili jsme se ve sprše a také v salaši melounem a otrokáři nám koupili kofolou a pak už jsme šli na první nástup. Objevil se opět „pán“, kterého jsme potkali cestou. Byl rád, že nás vidí a že jsme to nevzdali. Prozradil nám, že je mořeplavec a hledá na své lodě námořníky. Nám – otrokům – tedy slíbil, že pokud splníme odpolední úkoly, tak bychom se opět mohli stát svobodnými lidi.

Dostali jsme kartičku námořníka a šli jsme plnit úkoly – dělostřelbu (hod medicimbálem), morseovku, stabilitu na moři, uzlování, střelbu ze vzduchovky atd. Do večeře jsme tedy měli o zábavu postaráno. Hru jsme přerušily jen na večeři a pak jsme hru dokončili. Nejvíce nám dala zabrat morseovka a uzlováníJ. K druhé večeři jsme si dali sýrovou pomazánku s chlebem. Večerní nástup se konal již téměř za tmy a tak jsme hned vyrazili na večerní hru. „Pán z minulosti“ nám pověděl, že jsme si na odpoledních zkouškách vedli dobře a že tedy musíme k soudci, aby uznal, že jsme svobodnými lidmi a vybrali jsme si tak novou identitu.

V lese byly poházené obálky, ve kterých se ukrývala námořnická hodnost – plavčík, plachtař, lodní kuchař a kormidelník. Abychom se mohli stát jedním z těchto námořníků, tak jsme museli běžet do tábora vysbírat danou barvu špachtliček a vrátit se zpět k soudci. Poté jsme si ještě našli „vajíčko“ (plavčíci u bazénu, kuchaři v jídelně,…) kde byl papírek s právy a povinnostmi každého z nás. Všichni jsme se opět sešli na nástupu a pan mořeplavec nám představil svou loď „Trinidad“ i s její posádkou a také se nám konečně představil, že je „Fernando de Magallens“ a je admirálem flotily, která se vydá na cestu kolem světa. Admirál si nechal předstoupit 2 plavčíky a když pod papírem posvítil loučí, tak se objevilo na papíru tajné písmo, který byl napsán název lodi. A tak jsme postupně odhalili všechny názvy lodí – Victoria, Concepcion, San Antonio a Santiago. Postupně se tedy utvořila posádka na každé lodi, která zatím čítá plavčíky, plachtaře, kuchaře a kormidelníka. Když jsme měli utvořené posádky, tak jsme dostali klíče od klubovny a šli jsme na krátkou seznamovací poradu. Ve 23:30 byla večerka a tak jsme zalehli a po náročném dni jsme usnuli.

Den tím ale nekončil a v půl druhé ráno začalo buzení chatiček a nástup na noční hru. Dle slov vedoucích jsme se probudili do jiného času a to do současnosti. Naším úkolem bylo projít po světýlkách lesem a vyslechnout si příběh postav, které jsme potkali. A tak jsme se ocitli v muzeu s 2 bratry – Nathanem a Samem – milovníky historie mořeplavců a slavné potomky rodu Draků. Obdivovali obraz Magallense a chtěli ukrást mapu světa – první mapu, která potvrzuje, že je země kulatá. Objevila se ale policie a tak rychle utekli. Když již nehrozilo nebezpečí, tak starší bratr Sam řekl, že musí odejít a dal mladšímu bratrovi náhrdelník s prstenem. A řekl mu, že se vrátí…..

„O několik let později“ – jak bylo uvedeno na stroměJ - jsme potkali dospělého Nathana, který stále věří, že "co je ztracené, čeká na objevení". Vyprávěl nám příběh lodi, která doplula s 18 námořníky do Španělska a přivezla poklad a že ten se stále snaží najít (a nejen on). Po trase byla i slečna, která představovala protivníka bratrů a také hledala zlato. Snažili jsme se všechno zapamatovat, ale šlo to těžko, když nás každou chvíli někdo nebo něco vystrašiloJ. Na konci cesty jsme se podepsali do kroniky a vzali jsme si jeden pohled s citátem.

Nápis "CESTA ZA POKLADEM 2023" nás utvrdil v letošní celotáborovce. Dopoledne budeme hrát historickou část Magallensovi výpravy kolem světa a odpoledne se přesuneme do současnosti, kde budeme dle filmu UNCHARTED hledat poklad, který nám tu mořeplavci zanechaliJ.

Ve 3 hodiny ráno se ukládáme k finálnímu spánku a těšíme se, že se aspoň chvíli vyspíme, než bude budíček na snídaniJ.

Dobrou noc a dobrodružné sny!

 

Několik fotek na závěr...

 

Přihlášení lektoraDoporučujeme:

logo-baby-signs

 


 

logo-montessori


 

logo-NADACE-CP


bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates world top actors Valid XHTML and CSS.