top
logo


Letní soustředění LS3-2021 - den druhý Email
Úterý, 03 Srpen 2021 00:26

ico informace Zpráva z druhého dne letního soustředění LS3 v RZ Radost: 1. 8. 2021 (neděle)

 

A je tu první táborové ráno. Jen ztěžka jsme se hrabali z postelí, po tak krátké noci. Nikomu se vstávat zrovna nechtělo. A ještě k tomu venku pršelo. Na snídani jsme šli na půl devátou a byli jsme rádi, že už dnes „můžeme“ do jídelny a naše město Chicago začíná „ožívat“. Následoval trénink v tělocvičně a nacvičování první části táborové choreografie pod vedením Štěpinky a Monči. Čas v  tělocvičně rychle utíká a tak byl za chvíli konec tréninku a odchod na svačinu.

Trochu jsme si poklidili, co jsme nestihli ráno, a zazněla svolávací písnička. Ale protože stále pršelo a nebe bylo nemilosrdně zatažené, tak pustili vedoucí písničku „Prší, prší, jen se lije“J. Sešli jsme se v salaši, kde se představily jednotlivé frakce (řekli jsme si o charakterových vlastnostech každé frakce, o způsobu života a také o substanci a znaku, který danou frakci symbolizuje). A samozřejmě jsme také přednesli básničky, které jsme v noci vymysleli. Pak jsme se podívali na scénku. Vedoucí sečtělých nás pochválila za znovuvybudování města a řekla nám, že věří, že společně budeme šťastně žít, tak jak to chtěli naši zakladatelé.

Pak jsme si vyslechli odkaz „Koktavého vědce“, který pro budoucí generace zanechal důležitý vzkaz s popisem, kde se ukrývá „poklad“. Samozřejmě byl dost zmatený a tak jsme se dozvěděli, že jeho zpráva bude asi ztracená v lese a budeme jí muset najít, složit a vyluštit. Ale protože stále pršelo, tak jsme nejdříve začali vyrábět své týmové vlajky. Na velké plátno jsme měli za úkol namalovat znak frakce. A protože jsme šikovné, tak jsme to do oběda všichni stihli a až přestane pršet, tak si vlajky vyvěsíme na naše „klubovny“ neboli chatky, které jsme získali v noci pro svou frakci. Také jsme si vyrobili „krabičky života“, které si na hru Koktavý vědec přivážeme okolo pasu a budeme tak střežit své 3 životy (papírové koule), které budou uvnitř krabičky. Nebude to tak jednoduché, jak to zní, protože krabička bude připevněná v pase, ale na zádech. Dopoledne rychle uteklo a i počasí se začalo umoudřovat a přestávalo pršet.

K obědu jsme měli zeleninový vývar a pečené kuře s bramborem a s okurkou. Následoval polední klid a také návštěva místního obchůdku. Ve 14:15 byl nástup a následovala hra „Koktavý vědec“. Netušili jsme, že tento vědec z minulosti byl skutečně tak zmatený, že svou zprávu pro budoucí generace rozstříhal na 96 kousků a poztrácel bůh ví kde. Naším úkolem bylo běhat a hledat lístečky se zprávou. Dát slova a spojení dohromady tak, aby nám vznikl text, ze kterého zjistíme, kde hledat poklad. Zvolili jsme si tedy zapisovatele a zbytek týmu běhal po lese a hledal kartičky. Ovšem nebylo to tak jednoduché, protože se v prostoru nacházely bytosti z jiných civilizací, které nám kradly životy. A tak jsme běhali a běhali a snažili se pochopit dopis vědce. Když se nám to podařilo, běželi jsme na místo, kde byl schovaný poklad. Jako první to zvládli Neohrožení a doběhli si tak pro svou odměnu – modré pruhy látek (symbol imunity – dar od sečtělých) a morseovku. Ostatní týmy také úkol splnily, ale už přiběhly na místo pozdě a zůstaly bez odměny.

Po vyčerpávající hře jsme se občerstvili svačinou – rohlíkem s pomazánkou – a šli jsme si uklidit své krabičky života, které máme střežit. Následoval nástup a scénka. Všichni vedoucí frakcí se objevili a začali se dohadovat. Mírumilovní sdělili, že dochází voda. Neohrožení se hned rozčílili a chtěli vše rychle vyřešit. Vedoucí sečtělých vinila za tuto situaci Odevzdané, kteří v městě mají vše řídit. Odevzdaní se samozřejmě bránili, že oni se s každým rozdělí a upřímní také do sporu zasáhli. Odevzdaní navrhli, že si o vodu zahrajeme hru „Jeskyně“, v které se naučíme spolupracovat ve frakci. Abychom mohli žít společně, musíme začít každý u sebe. Vedoucí Sečtělých nás tedy rozdělila a vydali jsme se do terénu hrát hry. Mírumilovní s Neohroženými vyrazili do „nového“ lesa, který jsme objevili včera, když jsme šli pěšky na tábor. Je vzdálený jen 10 minut rychlé chůze od tábora a jako stvořený pro naše hryJ. V tomto lese byla postavena „jeskyně“. Jeden tým šel na hru a druhý šel hrát se svým vedoucím tichou poštu pantomimou, „žouželení“ nebo „kdo jsem“, dle zájmu. Druhý tým začal u hry „jeskyně“. Naším úkolem bylo dostat se do jeskyně, ovšem cestou byly nastražené pasti – zemní (zahrabané petky) a vzdušné (lana, provázky a hlavně velmi špatně viditelné nitě s rolničkami a zvonečky). Překonat pasti bez zapraskání, zacinkání nebo bez přetržení nitky a dostat se spirálovitou trasou až do středu bylo velmi náročné. Uprostřed nás čekala šifra a po vyluštění se pak zase všichni museli dostat zpět. Společně jsme si mohli radit a pomáhat, dokud jsme nepřišli o životy. Každý měl v ruce 3 papírky, které se mu odebírali dle toho, jak šel a překonával pasti. Všem týmům se podařilo projít a vyluštit zprávu, ale také se každému týmu stalo, že jim minimálně jeden hráč vypadl ze hry a tým byl tudíž oslabený. Hra byla náročná na spolupráci, znalost morseovky a prolézáním, plazením a opatrným přelézáním nástrah.

V táboře jsme zatím hráli hru „pití“. Což vypadalo velmi jednoduše, ale opak byl pravdouJ. A jak říkal vedoucí Neohrožený při scénce – voda nám brzo poleze krkem a budeme jí mít všichni dost. 2 týmy se postavily proti sobě. Mezi nimi byla lavice a na ní postavené plechovky. Každý tým musel mít mezi všechny členy rozděleno 6 litrů vody. Tzn., že každému u nohou stála petka s různým obsahem vody (dohromady v týmu 6litrů). Hra začala hodem tenisáku jednoho hráče na plechovku. Pokud trefil, protihráč musel rychle vyběhnout a co nejrychleji postavit plechovku zpět. Po dobu, než se mu to podařilo, tak druhý tým mohl otevřít své lahve a začít pít. Bylo tedy velmi důležité dobře mířit a rychle pít. Vznikaly u toho velmi komické situace a vůle zvítězit některé hnala do extrémních výkonůJ. Hry jsme přerušili v půl sedmé a šli jsme na večeři.

Pochutnali jsme si na těstovinách s kuřetem na paprice a šli jsme zpět do akce. Tentokrát se týmy vyměnily, aby všichni prošli danými stanovišti. Hry jsme dohráli po půl deváté a ještě jsme se šli protáhnout do tělocvičny. Vytvářeli jsme si vazbičky ve dvojicích a tančili a tančili. Po hodince jsme skončili a mohli jsme se jít vysprchovat a připravit na večerku. Ovšem ve 22:00 byl svolán nástup do salaše a bylo jasné, že se bude něco dít. Vedoucí sečtělých nám rozdala diplomy a body za dopolední hry. Seznámila nás s bodováním týmů. Budeme si vytvářet DNA – genetickou informaci – na kterou musíme sesbírat jednotlivé prvky (C, H, N, O), ze kterých budeme sestavovat molekuly Cytosinu, Guaninu, Adeninu a Thyminu. Vše nakoupíme za peníze (které získáme za etapové hry – dle umístění) a molekuly proměníme za víčka, z kterých budeme stavět naší DNA.

A pak už jsme mohli přistoupit k samotné scénce. Šéfka Sečtělých nám řekla o tom, že před 100 lety naši zakladatelé vymysleli systém, o němž věřili, že předejde konfliktům a zajistí mír. Klíčová pro nás byla věta: „Talentová zkouška, kterou dnes podstoupíte, vás zařadí do jedné z frakcí dle výsledků zkoušky. Jakmile jednou opustíte svou rodnou frakci a „vyberete“ si jinou, už není cesty zpět.“

Při hře Jeskyně jsme získali tuto zprávu – „už nebude dlouho trvat a začnete být zodpovědní sami za sebe, za své činy, myšlenky a pocity“ – která se právě teď začíná naplňovat. Rozdělili jsme se tedy do dvojic (a jedné trojice) a šli jsme si pro baterky a šátek, který budeme na zkoušce potřebovat. První hlídka vyšla po půl jedenácté večer. Čekala jí zkouška na trase v lese. Na cestu jsme dostali svítící pásek a na posilněnou pendrekJ. Baterku jsme mohli použít jen když budeme vyzváni. Zamířili jsme tedy k lesu, po tmě a s obavami, co nás čeká. V lese nás čekali 2 postavy, které si nás rozdělily, zavázaly nám oči a každého zvlášť přivedli na další stanoviště. Zde byla žena, která nás nechala vypít sérum, po kterém se projeví naše skutečná povaha a stav mysliJ. Řekla nám, abychom si zapamatovali číslo, opět jsme se spojili do dvojice a pokračovali jsme dál. Narazili jsme na tajemné dveře, které byly zamčené a museli jsme použít kód. Vstoupili jsme a ony se uzamkly. Museli jsme přijít na číselný kód, pomocí kterého jsme mohli otevřít zámek a dostat se ven. Číslo, které jsme hledali, bylo napsané zezadu dveří. Když jsme se z tohoto nepříjemného vězení dostali, hlavně díky duchapřítomnosti a rozumu (což je hlavní doménou Sečtělých), tak jsme pokračovali dál po světýlkách. Došli jsme na cestu, kde jsme slyšeli štěkání psa, pořád za námi někdo dupal a přebíhal, zkrátka jsme cítili to napětí a strach, ale pokračovali jsme dál. Následovalo zastavení, kde nám osoba řekla, abychom si vybrali z obsahu dvou misek a že tak musíme učinit hned. Než jsme se ovšem rozhodli, tak přiběhl „blázen“ a vše shodil na zem. A tak jsme museli pokračovat dál. U osoby z řad Odevzdaných jsme se měli rozhodnout, které jídlo si necháme a které nabídneme potřebným (byla to těžká volba – mezi chlebem a pendrekemJ). Zde jsme šli kousek i s baterkou, abychom se neztratili a protože zde byla černočerná tma. Neváhali jsme ale a šli jsme dál. Došli jsme až k osobě z řad Upřímných, kde nás čekal výběr. Na platě bylo spoustu žlutých kinder vajíček a jedno z nich jsme si měli vybrat. Ale neotevírat až do druhého dne. Cestou nám „neviditelným“ fixem osoby kreslili křížky na ruku, aby věděli, jestli jsme prošli zkouškami. Dále jsme pokračovali již směrem k táboru a tak mnozí ztratili pozornost a velmi se lekli, když na ně sáhla osoba, která jednoho zadržela a druhého pustila dál. Vraceli jsme se totiž již na začátek, kde opět byla osoba, která nás nechala vypít sérum a řekla nám, že musíme rychle utíkat do tábora, že naše zkouška je neprůkazná. Potvrdilo se, že máme vlastnosti a schopnosti z více frakcí najednou a že jsme divergentní. Běželi jsme tedy do tábora, uschovali jsme si vajíčko na zítřejší volbu a přemýšleli jsme, do jaké frakce budeme zítra asi zařazeni. Máme o čem přemýšlet. Poslední hlídka přišla do tábora po jedné hodině ranní a za chvíli už jsme se všichni uložili do postýlek a těšili jsme se na posilující spánek. Dobrou noc.

 

Několik fotek na závěr...

 

 

Přihlášení lektoraDoporučujeme:

logo-baby-signs

 


 

logo-montessori


 

logo-NADACE-CP


bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates world top actors Valid XHTML and CSS.