top
logo


Pravidla a informace 2016-17 Email
Čtvrtek, 01 Září 2016 05:28


Informace a pravidla DANCELINE tanečního a pohybového studia ze dne 1.9.2016

 

 

1)

Přístup do sálu je k dispozici 7 minut před začátkem a po skončení své hodiny, případně po dohodě s lektorem nebo vedením; mimo dobu výuky nebo pobytu nepřebíráme za děti zodpovědnost.
2) Při hodině prostor tanečního sálu dítě opouští pouze s vědomím lektora, asistenta nebo dozoru.
3) Rodiče mohou být přítomni na hodině pouze ve stanovených a předem oznámených "dnech otevřených dveří", v závažných případech po dohodě s lektorem nebo vedením studia.
4) Je nutné dodržovat pokyny lektorů a asistentů DANCELINE studia, manipulovat s cvičebními pomůckami pouze na pokyn lektora nebo asistenta.
5) V případě prokazatelného porušení kázně či zde uvedených bodů může být tanečník – účastník kurzu z hodiny bez náhrady vykázán (v případě mladších 15ti let je ihned vyrozuměn rodič). V opakovaných či závažných případech je vedení po upozornění trenérem oprávněno vyloučit osobu z tanečního kurzu do konce školního roku bez náhrady z důvodu požití alkoholických a jiných omamných látek či kouření v prostorech výuky, opakované nerespektování pokynů trenéra, vulgární chování a fyzické napadení jiného účastníka kurzu, lektora či asistenta.
6) Na tréninky je nutné nosit obuv s podrážkou, která nebarví podlahu (v případě poškození podlahy může být uplatněn nárok na náhradu škody) a sportovní oblečení a vhodné pití v umělé láhvi (ne sklo), gumičku na culíky v případě dlouhých vlasů.
7) Při tréninku je zakázáno žvýkat žvýkačku, nebo mít na sobě šperky, hodinky atp. Za odložené věci v šatně nebo prostorách DANCELINE studia neručíme. Doporučujeme, aby děti měly podepsané své věci (usnadňuje nalezení případné záměny atp.).
8) V případě úrazu bude dítě ošetřeno, nebo mu bude přivolána lékařská pomoc a rodič informován osobně nebo telefonicky; doporučujeme, aby každé dítě mělo sjednané úrazové pojištění (úraz zaviněný dítětem, např. zvrtnutí kotníku atp.).
9) Případné změny zdravotního stavu je nutné okamžitě informovat lektora nebo vedení.
10) Pravidelná školní výuka se řídí rozvrhem na daný školní rok. Ve vážných případech může být omezena (překážka na straně pronajímatele prostor, mimořádně školní prázdniny, nemoc trenéra, vyšší moc), nebo jinak upravena.
11) Je nutné, aby dítě navštěvovalo tréninky pravidelně, protože jinak komplikuje nácvik sestavy, případně omezuje ostatní děti z týmu. Účast na víkendových soustředěních je důležitá zejména z důvodu nácviku tvarů díky velké tělocvičně a intenzivnímu tréninku, účast na letních soustředěních je volitelná - nejde o týmové soustředění, ale spíše setkání kamarádů na týdnu plném her a zábavy s cvičení.
12) Termín zveřejnění informací, registračních formulářů nebo pokynů k platbám je závislý na spoustě okolností a veškeré informace nebo upozornění na ně se objeví v sekci konkrétního týmu, na facebookovém profilu DANCELINE studia a pro zaregistrované příjemce zasílání novinek přijde i informační e-mail, případně jiné upozornění pomocí budoucích informačních kanálů (RSS, Twitter atp.).
13) Zaplacením nebo účastí na akci souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů dítěte na příslušných médiích (DVD záznamy, internetové stránky atp.).
14) Tanečníci, kteří na žádost nebo upozornění nemohou prokázat zaplacené kurzovné mají pozastaven vstup do tanečních sálů až do vyrovnání dluhu na kurzovném. Jejich místo může být nahrazeno jiným zájemcem (doporučujeme uschovat si výpis z bankovního účtu!).
15) V případě problémů nebo dotazů přednostně využívejte internetový formulář "Dotaz na vedení", dostupnost na telefonu je problematická.
16) Tato pravidla mohou být doplňována nebo upravována. Informace o změně je oznámena na hlavní stránce www.danceline.cz, na facebookovém profilu DANCELINE studia, zaslána registrovaným příjemcům e-mailových upozornění a vyvěšena na nástěnce v prostorách DANCELINE studia. V případě závažné změny je možné požádat o ukončení členství a nárokovat vrácení poměrné částky zaplacené částky.

 

Orientační harmonogram plánovaných akcí a předpokládaných finančních nároků

č. typ akce termín akce/platby místo akce částka vrácení platby
1 školné 2x ročně (září, leden) DANCELINE studio jedna platba (pololetí):
1000,- Kč 1 h/týden
1700,- Kč 2 h/týden
pouze ve schválených výjimečných případech (dlouhodobé onemocnění)
2 víkendové podzimní a jarní soustředění 2x ročně (září-listopad, únor-duben) RZ Radost, DOL u Blatné jedno soustředění: 1300-1500,- Kč dle pravidel na  http://www.danceline.cz/ v sekci Časté dotazy
3 mikuláš prosinec (bude upřesněno) v ČB / DANCELINE studio pro menší děti: vstupné pro diváky starší 15ti let na akci v IgyArt je 100,- Kč/os. v předprodeji, 150,- Kč/os. na místě;
větší děti: akce zdarma na sálech v DANCELINE studiu;
všechny děti mají dárkový balíček zdarma od DANCELINE studia.
není
4 Vánoční Master (prezentace týmů a soutěž jednotlivců z DANCELINE studia) prosinec (bude upřesněno) v ČB (v jednání) pro menší děti: vstupné pro diváky starší 15ti let 100,- Kč/os. v předprodeji, 150,- Kč/os. na místě, startovné pro soutěžícího 60,- Kč;
větší děti: vstupné pro diváky starší 15ti let 100,- Kč/os. v předprodeji, 150,- Kč/os. na místě, startovné pro soutěžící dítě 60,- Kč;
není
5 jednodenní soutěže v České republice březen-červen ČB, J.Hradec, Chrudim, Praha atp. startovné 100-200,- Kč/os.; doprava 0-700,- Kč/os. v případě onemocnění
6 vícedenní soutěže v zahraničí květen Poreč-Chorvatsko, New York-USA atp. týdenní účast na ME v Poreči vyšla dříve na cca 8300,- Kč; 10 dnů na MS v New Yorku vyšlo na cca 42000,- Kč dle instrukcí k akci
7 Závěrečná akademie DANCELINE studia červen Sportovní hala ČB vstupné pro diváky starší 15ti let cca 100 Kč/os. v předprodeji, na místě 150,- Kč, cvičící děti z týmů DL zdarma není
8 letní soustředění (dětský tábor) červenec-srpen RZ Radost, DOL u Blatné cca 2700-3400,- Kč pro menší děti (5 dní pobytu),cca 3300,- Kč pro větší děti (7 dní pobytu) dle pravidel na  http://www.danceline.cz/ v sekci Časté dotazy
9 příměstský tábor červenec, srpen DANCELINE studio cca 1350-1500,- Kč za týdenní turnus, předpoklad 2-3 turnusy dle pravidel na http://www.danceline.cz/ v sekci Časté dotazy
10 kostýmy 1x ročně leden-březen DANCELINE studio Přípravka (1h/týdně) 200,-Kč za zapůjčení kostýmů na akce a vystoupení během školního roku; Závodní týmy (2h/týdně) – B týmy – cca 300-800.-Kč; A týmy - 500,-Kč –1200.- Kč výše příspěvku je závislá na nákladnosti kostýmu a rekvizit není
11 týmová trička listopad DANCELINE studio týmové tričko cca 120,- Kč/kus není
12 DVD média se záznamem Vánoční Master: leden, Závěrečná akademie: září-říjen přístího roku DANCELINE studio fotografie od profesionálního fotografa 200,- Kč/1 DVD, profi videozáznam z akademie 300-400,- Kč není

*poznámky:

1) Termíny mohou být orientační podle předchozích let, u soutěží v ČR je nutné počítat s tím, že soutěž může být celý den, odjezd v časných ranních hodinách a příjezd pozdě v noci.
2) Místa akcí závisí na možnostech (vyhlášení soutěže v jiném městě atp.).
3) Zahraniční soutěže budou dohodnuty podle zájmu dětí a rodičů z týmů Tygři, Delfíni, Klokani a podle možností účasti na základě předchozích umístění.
4) Ceny se mohou mírně změnit v závislosti na skutečném stavu (např. víkendové soustředění na prodloužený víkend v délce 4 dnů).
5) Na většinu akcí se budeme snažit vytvořit registrační formuláře, které nám usnadňují organizaci. Některé formuláře je nutné vyplnit i v případě neúčasti na akci pro přehled koho nemáme upomínat nebo s ním počítat.
6) Pro jednoznačnou identifikaci bývá nutné uvést rodné číslo dítěte (10 číslic bez znaku lomítka) a jeho uvedením dáváte souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle příslušných zákonů. V případě, že máte problém s uváděním RČ dítěte, kontaktujte vedení pro přidělení jiného identifikačního čísla nahrazující RČ.
7) Většinu akcí je možné uhradit pouze převodem z bankovního účtu, nebo složením peněz v pokladně FIO banky na náměstí (více na http://www.danceline.cz/ v sekci Časté dotazy) a to přesně podle instrukcí ke konkrétní platbě včetně variabilního a specifického symbolu. Čísla účtů i variabilních symbolů se mohou lišit nejen v různých školních letech, ale i v různých akcích. Usnadníte nám tím dohledání a správné přiřazení platby.

 

 


Přečtěte si také:

Obecné informace o dětských týmech a rozdělení dětí do týmů

Obecné informace o soustředěních

Obecné informace o soutěžích a časté dotazy

 

 

Přihlášení lektoraDoporučujeme:

logo-baby-signs

 


 

logo-montessori


bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates world top actors Valid XHTML and CSS.