top
logo


Pravidla a informace 2023-24 Email
Neděle, 10 Září 2023 09:25


Informace a pravidla DANCELINE tanečního a pohybového studia ze dne 10.9.2023

 

 

1)

Přístup do sálu je k dispozici 7 minut před začátkem a po skončení své hodiny, případně po dohodě s lektorem nebo vedením; mimo dobu výuky nebo pobytu nepřebíráme za děti zodpovědnost.
2) Při hodině prostor tanečního sálu dítě opouští pouze s vědomím lektora, asistenta nebo dozoru.
3) Rodiče mohou být přítomni na hodině pouze ve stanovených a předem oznámených "dnech otevřených dveří", v závažných případech po dohodě s lektorem nebo vedením studia.
4) Je nutné dodržovat pokyny lektorů a asistentů DANCELINE studia, manipulovat s cvičebními pomůckami pouze na pokyn lektora nebo asistenta.
5) V případě prokazatelného porušení kázně či zde uvedených bodů může být tanečník – účastník kurzu z hodiny bez náhrady vykázán (v případě mladších 15ti let je ihned vyrozuměn rodič). V opakovaných či závažných případech je vedení po upozornění trenérem oprávněno vyloučit osobu z tanečního kurzu do konce školního roku bez náhrady z důvodu požití alkoholických a jiných omamných látek či kouření v prostorech výuky, opakované nerespektování pokynů trenéra, vulgární chování a fyzické napadení jiného účastníka kurzu, lektora či asistenta.
6) Na tréninky je nutné nosit obuv s podrážkou, která nebarví podlahu (v případě poškození podlahy může být uplatněn nárok na náhradu škody) a sportovní oblečení a vhodné pití v umělé láhvi (ne sklo), gumičku na culíky v případě dlouhých vlasů.
7) Při tréninku je zakázáno žvýkat žvýkačku, nebo mít na sobě šperky, hodinky atp. Za odložené věci v šatně nebo prostorách DANCELINE studia neručíme. Doporučujeme, aby děti měly podepsané své věci (usnadňuje nalezení případné záměny atp.).
8) V případě úrazu bude dítě ošetřeno, nebo mu bude přivolána lékařská pomoc a rodič informován osobně nebo telefonicky. Doporučujeme, aby každé dítě mělo sjednané úrazové pojištění (úraz zaviněný dítětem, např. zvrtnutí kotníku atp.).
9) Případné změny zdravotního stavu je nutné okamžitě informovat lektora nebo vedení.
10) Pravidelná školní výuka se řídí rozvrhem na daný školní rok. Ve vážných případech může být omezena (uzavření tanečních studií nařízením vlády z důvodu epidemiologického opatření, překážka na straně pronajímatele prostor, mimořádně školní prázdniny, nemoc trenéra, vyšší moc), nebo jinak upravena. Způsob a výše případně vrácené částky uhrazeného školného je plně v kompetenci vedení studia včetně možnosti, že nebude vrácena žádná částka.
11) Je nutné, aby dítě navštěvovalo tréninky pravidelně, protože jinak komplikuje nácvik sestavy, případně omezuje ostatní děti z týmu. Účast na víkendových soustředěních je důležitá zejména z důvodu nácviku tvarů díky velké tělocvičně a intenzivnímu tréninku, účast na letních soustředěních je volitelná - nejde o týmové soustředění, ale spíše setkání kamarádů na týdnu plném her a zábavy s cvičení.
12) Termín zveřejnění informací, registračních formulářů nebo pokynů k platbám je závislý na spoustě okolností a veškeré informace nebo upozornění na ně se objeví v sekci konkrétního týmu, na facebookovém profilu DANCELINE studia, případně jiné upozornění pomocí ostatních informačních kanálů (RSS, Twitter atp.).
13) Zaplacením nebo účastí na akci bere účastník nebo jeho zákonný zástupce na vědomí, že z akce může být pořízen videozáznam nebo fotografie.  
14) Tanečníci, kteří na žádost nebo upozornění nemohou prokázat zaplacené kurzovné mají pozastaven vstup do tanečních sálů až do vyrovnání dluhu na kurzovném. Jejich místo může být nahrazeno jiným zájemcem (doporučujeme uschovat si výpis z bankovního účtu!).
15) V případě problémů nebo dotazů přednostně využívejte internetový formulář "Dotaz na vedení", dostupnost na telefonu je problematická.
16) Tato pravidla mohou být doplňována nebo upravována. Informace o změně je oznámena na hlavní stránce www.danceline.cz, na facebookovém profilu DANCELINE studia a vyvěšena na nástěnce v prostorách DANCELINE studia. V případě závažné změny je možné požádat o ukončení členství a nárokovat vrácení poměrné částky zaplacené částky.

 

 

Předpokládané finančních nároky během školního roku:
(přehled slouží pro představu finanční a časové náročnosti, konkrétní termíny akcí najdete v sekci plán akcí, případně v sekci každého týmu, kde budou postupně uvedeny i podrobné informace)


školné:
1600,- Kč / 2x ročně (platba během září-říjen a únor-březen) pro týmy z kategorie "Přípravka a Baletní přípravka" (pro děti, které navštěvují zároveň i jiný tým v DL platí pro Baletní přípravku zvýhodněná cena 1000,- Kč / 2x ročně)
4900,- Kč / 1x ročně (platba během září-říjen) pro závodní týmy (v ceně 1x trénink v hale před soutěží)
* možnost vrácení platby pouze ve schválených výjimečných případech (dlouhodobé onemocnění) 
* možnost platby rozdělené na splátky po dohodě v odůvodnitelných případech
* informace budou upřesněny v sekcích každého týmu


kostýmy - platba 1x ročně (leden-březen)
výše poplatku (pro závodní týmy) je závislá na nákladnosti kostýmu a rekvizit (obvykle 500-2000,- Kč podle dohody lektora, dětí a rodičů), kostým zůstává majetkem dítěte (rekvizity podle dohody) 
* pro týmy z přípravky je zapůjčení kostýmů na akce a vystoupení během školního roku v ceně školného, kostým zůstává majetkem DANCELINE studia

týmová trička
cca 170-200,- Kč/kus

víkendové podzimní a jarní soustředění - platba 2x ročně (září-listopad, únor-duben):
bude upřesněno podle konkrétní situace (předpoklad od 500 do 2500 podle typu a místa soustředění 
* možnost vrácení platby dle pravidel v sekci Časté dotazy 


víkendový taneční workshop pro závodní týmy A 
- platba 1x ročně (září-listopad):
bude upřesněno podle konkrétní situace (předpoklad od 1500 do 2500 podle typu a místa soustředění 


jednodenní soutěže v České republice - březen-červen
akce pro závodní týmy (akce v ČB, J.Hradec, Chrudim, Praha atp.)
startovné 100-300,- Kč/os.; doprava 0-1000,- Kč/os.
* možnost vrácení platby za dopravu v případě onemocnění 

Mikulášská besídka - prosinec 
akce pro menší děti v kulturním zařízení v Č. Budějovicích:
vstupné pro diváky starší 15ti let 100-300,- Kč/os.
* větší děti mají akci zdarma na sálech v DANCELINE studiu během tréninku
* všechny děti mají dárkový balíček zdarma od DANCELINE studia. 

Vánoční Besídka - prosinec
prezentace týmů přípravky a mladších dětí pro rodiče, přátele a známé v kulturním zařízení v Č. Budějovicích nebo na sálech DANCELINE
vstupné pro diváky 100-300,- Kč/os.

Závěrečná akademie DANCELINE studia - červen
akce pro všechny tanečníky, jejich rodiče, přátele a známé ve Sportovní hale v Č. Budějovicích
vstupné:
pro diváky starší 15ti let cca 100-300 Kč/os.
cvičící děti z týmů DL zdarma


 

  

poznámky:

1) Termíny mohou být orientační podle předchozích let, u soutěží v ČR je nutné počítat s tím, že soutěž může být celý den, odjezd v časných ranních hodinách a příjezd pozdě v noci.
2) Místa akcí závisí na možnostech (vyhlášení soutěže v jiném městě atp.).
3) Zahraniční soutěže budou dohodnuty podle zájmu dětí a rodičů a podle možností účasti na základě předchozích umístění.
4) Ceny se mohou mírně změnit v závislosti na skutečném stavu (např. víkendové soustředění na prodloužený víkend v délce 4 dnů).
5) Na většinu akcí se budeme snažit vytvořit registrační formuláře, které nám usnadňují organizaci. Některé formuláře je nutné vyplnit i v případě neúčasti na akci pro přehled koho nemáme upomínat nebo s ním počítat.
6) Pro jednoznačnou identifikaci používáme rodné číslo dítěte (bez znaku lomítka, jen 10 číslic) - slouží k přiřazení platby ke správné osobě (v případě potřeby si zvolte nějaké jiné číslo pro dohledání, které nám prosím nahlašte pomocí formuláře dotaz k platbám )
7) Většinu akcí je možné uhradit pouze převodem z bankovního účtu, nebo složením peněz v pokladně FIO banky na náměstí (více na http://www.danceline.cz/ v sekci Časté dotazy) a to přesně podle instrukcí ke konkrétní platbě včetně variabilního a specifického symbolu. Čísla účtů i variabilních symbolů se mohou lišit nejen v různých školních letech, ale i v různých akcích. Usnadníte nám tím dohledání a správné přiřazení platby.

 

 


 

 

 

 

 

  

Přečtěte si také:

Obecné informace o dětských týmech a rozdělení dětí do týmů

Obecné informace o soustředěních

Obecné informace o soutěžích a časté dotazy

 

 

Přihlášení lektoraDoporučujeme:

logo-baby-signs

 


 

logo-montessori


 

logo-NADACE-CP


bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates world top actors Valid XHTML and CSS.