top
logo


Zpráva z akce Průvod světýlek 1.11.2018 Email
Čtvrtek, 08 Listopad 2018 08:10

ico informace 7. ročník „Průvodu světýlek“ s Danceline studiem, 1. 11. 2018

Krátká zpráva z akce:

Před 17h se začaly scházet u „závory u DL" děti s lampióny, lucerničkami a jinými různými světýlky. Některé děti přišly ve strašidelném převleku a některé zase byly pomalované pavučinami, pavouky a netopýry. V zápětí se objevily 2 bílé paní, které provázely děti celou trasou. První skupina – „děti bez rodičů" – vyrazila s bílou paní do parku před ZŠ Dukelská, kde jim povyprávěla o svátku všech svatých – o „dušičkách" a zvycích s nimi spojenými. Pověděla nám také, že letos se vypravíme do starověkého Řecka a setkáme se s tamními bohy a hrdiny. Druhá skupinka – „děti s rodiči" – vyrazila po chvíli za první skupinou, aby si také společně užili dnešní průvod světýlek. I tato skupina měla svou bílou paní, která je celým večerem provázela. Každou skupinu doprovázel bubeník v čele průvodu.

Na prvním stanovišti jsme potkali řeckého bojovníka Hérákla, který zde bojoval s římským vojákem. Když nás viděl, že přicházíme, zanechal boje, představil se nám a řekl nám, že nám bude vyprávět příběh o své poslední výpravě, kdy šplhal na Kavkazské pohoří a potkal tam Titána jménem Prométheus. Rozdal nám kartičky, na které budeme sbírat razítka a vyzval nás, abychom prošli tunelem do starodávného Řecka.

Na druhém stanovišti byl již připraven samotný Prométheus, potomek božského rodu Titánů, který se snažil pomáhat lidem. Řekl nám, že ho velmi mrzí, že Zeus vzal lidem oheň a tak se rozhodl, že nám pomůže, vezme nás na horu Olymp a pokusí se nám získat oheň zpět.

Na Olympu jsme se setkali s nejvyšším bohem Diem, s jeho ženou Hérou, s krásnou bohyní lásky – Afroditou, s Héfaistem – bohem ohně a kovářství a nesměl chybět Dionýsos – polobůh vína a nespoutaného veselí. Ti se na Olympu bavili, tančili a veselili, až úplně „odpadli" a to byl právě čas, který využil Prométheus k tomu, aby jim vzal oheň a vrátil ho lidem. Každý jsme si vzali „třpytivou kuličku" jako symbol ohně. Prométheus se s námi rozloučil a my jsme se vydali na další cestu.

Na třetím stanovišti nás čekal rozzlobený Zeus s bleskem v ruce a zuřil. Přemýšlel jak potrestat Prométhea a ten zpropadený lid. Lidé by se měli bohům na Olympu klanět a nosit jim obětiny a né, že si odnesou na zem i oheň. Ale Zeus už přišel na to jak lid potrestat. Do zlaté truhlice přivolal chudobu, bolest, nemoc, smrt a starost. Pak zavolal Héru a Afroditu a ty na jeho přání stvořily nádhernou bytost – Pandóru. Zeus jí dal truhlici, kterou smí na zemi otevřít, až když si ji někdo vezme za ženu. A tak se Pandóra vydala na cestu s dětmi.

Na čtvrtém stanovišti jsme se setkali s bratrem Prométhea, který se do Pandóry  zamiloval a ta otevřela truhlici. Najednou ze stromu začala lézt chudoba, smrt, bolest, nemoc.... Nabízely dětem „špatnosti" – sladkosti, pomalovaly je černou barvou a přinesly tak mezi lid mnoho zlého. Dokonce i odvlekly Prométhea a Pandóře jen zbyly oči pro pláč. Ptala se dětí, jestli půjdou Prométhea hledat. Dostali jsme tedy další razítko na kartičku a šli jsme dál po cestě hledat Prométhea

Na posledním stanovišti jsme uviděli u osamoceného stromu připoutaného Prométhea. Byl nešťastný a přilétal k němu orel, který mu stále okusoval játra. Bědoval, že už to dlouho nevydrží a že Zeus na něho uvalil příliš těžký trest. V tom se objevil Héraklés, který orla zabil a Prométhea tak vysvobodil. Prométheus měl však strach, že Zeus na to přijde. Héraklés měl ale nápad. Vzal jedno oko řetězu, vsadil do něj kámen ze skály a nasadil ho Prométheovi se slovy: „teď jsi spojen se skálou i okovem na celý svůj život. Tak nakonec přelstili i nejvyššího boha Dia a Prométheus byl volný.

My jsme dostali poslední razítko – prsten – i svítící pásek, který jsme si dali na ruku jako symbol prstenu. Podepsali jsme se do kroniky a dali jsme si perníček. Přesunuli jsme se o kousek dál, kde jsme počkali na druhou skupinku a poté následovala závěrečná „ohňová show" a rozloučení. Letos nám opravdu vyšlo počasí a tak jsme nemrzli jako v minulých letech a pěkně jsme si průvod užili. Většina účastníků se rozešla s rodiči domů přímo na konci průvodu a s některými dětmi jsme se vrátili ještě k DL, kde jsme je předali rodičům.

Děkujeme, že jste všichni přišli a těšíme se na příští ročník „Průvodu světýlek" s Danceline studiem.

Tým lektorů a asistentů

 

Několik fotek z akce:

 

Přihlášení lektoraDoporučujeme:

logo-baby-signs

 


 

logo-montessori


bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates world top actors Valid XHTML and CSS.